2007
12.30

Z wyprawy fotograficznej go Góry Kalwarii i Czerska (patrz notki powyżej) wróciłem również z pewną ilością zdjęć z terenów już mi znanych i obfotgrafowanych co zowocowało wypączkowaniem kilku nowych albumów. Z pojedyńczego albumu o mieście i gminie Konstancin-Jeziorna wyeowluowały osobne ekspozycje dla : Mirkowa, Konstancina-Jeziorny oraz  dla zdjęc z terenu gminy Konstancin-Jeziorna : Bielawy, Habdzina, Kępy Oborskiej, Chylic, Chyliczek, Opaczy.
Osobną kategorię zyskały również sfotografowane przeze mnie nekropolie :
Cm. Czerniakowski, Cm. Wilanowski, Cm. Powsiński, Cm. Rzymsko-Katolicki w Zamościu oraz opuszczone cmentarze protestanckie na Kępie Zawadowskiej i Okrzewskiej.

Rating: 5 stars


related post

Do tej pory 1 komentarz

Dodaj własny komentarz
  1. Gratulacje za superexpress 🙂 Zaraz coś skrobnę na Grupie 🙂

Ratings Plugin created by Cheap Web Hosting - Wordpress Plugin made by Hostgator Review and Yahoo! Review.