2008
09.18

Warszawski Manhattan widzianny z perpsektywy Pola Mokotowskiego
Warszawski Manchattan

Warszawski Manhatan - panorama śródmieścia


Warszawski Manhatan

Warszawski Manhattan


Warszawski Manhattan

Warszawski Manhattan


Warszawski Manhattan

Warszawski Manhattan


Warszawski Manhattan

Warszawski Manhattan

Rating: 5 stars


related post

  1. Podobno świetny jest widok z okolic Alej Jerozolimskich w kierunku centrum Jest tam jakieś Pole czy coś.

  2. Ojej, czwarte bardzo mi się podoba!

Ratings Plugin created by Cheap Web Hosting - Wordpress Plugin made by Hostgator Review and Yahoo! Review.