2010
04.09

Zasoby cyfrowe zawierające Varsaviana są bardzo rozproszone, niektóre kolekcje są bardziej znane, inne mniej.
Dlatego z myślą o wszystkich, którzy interesują się przeszłością Warszawy – zarówno tą
dawniejszą, jak i ciut nowszą, przygotowłem poniższe zestawienie.

http://polona.pl/dlibra/collectiondescription2?dirids=28

  • Kolekcja Biblioteki Publicznej m.st Warszawy (Koszykowa )
    pełne roczniki tygodnika „Stolica” ! Wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania

http://publikacje.koszykowa.pl

  • Cyfrowa Biblioteka Politechnik Warszawskiej

http://bcpw.bg.pw.edu.pl/

– kolekcja Historia Politechniki

http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=8

– kolekcja varsaviana

http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=14

  • Lista innych Bibliotek Cyfrowych

http://polona.pl/dlibra/oaihosts

  • biblioteka.warszawa1939.pl

http://www.biblioteka.warszawa1939.pl/

Rating: 5 stars

Brak komentarzy

Dodaj własny komentarz

Ratings Plugin created by Cheap Web Hosting - Wordpress Plugin made by Hostgator Review and Yahoo! Review.