2010
05.25

Gdzieś na ulicy Okrzei, zachowała się taka oto pozostałości niszy ulicznego zdroju, również i dziś wykorzystywane.

źródełko

Rating: 5 stars


related post

  1. Ładne, szkoda tylko, że tak zniszczone.

  2. No to wróżymy: odnowią… rozwalą… odnowią… rozwalą… odnowią…

Ratings Plugin created by Cheap Web Hosting - Wordpress Plugin made by Hostgator Review and Yahoo! Review.