2010
06.08

Pewnego jesiennego dnia wybrałem się na wycieczkę na cmentarz Rzymsko-katolicki w Radości (dzielnica Wawer) przy ul. Izbickiej
Położony w lesie nekropolia została założona ok. 1932 roku.
Jeszcze na początku lat 80-tych miał charakter typowego wiejskiego cmentarza z przewagą ziemnych mogił i nielicznych pomników.

Cmentarz rzymsko-katolicki w Radości - mogiła

Cmentarz rzymsko-katolicki w Radości - mogiła

Dziś pełno tu lastrikowych i granitowych nagrobków

Cmentarz rzymsko-katolicki w Zerzeniu - mogiła

Cmentarz rzymsko-katolicki w Zerzeniu - mogiła

Ciekawostki:

– Fragment kwatery dziecięcej.

Cmentarz rzymsko-katolicki w Radości - mogiła

– Pomnik na kwaterze wojskowej.

– Kwatera żołnierzy AK poległych w starciu z hitlerowcami w 1943 roku w Miedzeszynie

Cmentarz rzymsko-katolicki w Radości - mogiła

– Nietypowy pomnik nagrobny

Cmentarz rzymsko-katolicki w Radości - mogiła

Rating: 5 stars


related post

  1. niestety, ale zdjęcia zamieszczone obawiam sie nie sa z cmenatrza w Zerzniu

  2. Faktycznie – strzeliłem babola – to jest cmentarz w Radości. Wpis poprawiony

Ratings Plugin created by Cheap Web Hosting - Wordpress Plugin made by Hostgator Review and Yahoo! Review.