2010
07.16

Kilka tygodni temu na schodach prowadzących od strony Pola Mokotowskiego do gmachu Biblioteki Narodowej, umieszczono napisy w różnych językach i alfabetach. Są to wybrane tytuły przekładów książek Ryszarda Kapuścińskiego. ‚Literki’ przy Bibliotece są fragmentem ścieżki Kapuścińskiego, której elementy rozmieszczone są na całym obszarze parku.

Ratings Plugin created by Cheap Web Hosting - Wordpress Plugin made by Hostgator Review and Yahoo! Review.