2010
07.27

Monumentalizm lat 30-tych, w architekturze jednorodzinnej w Warszawie, to nie tylko Saska Kępa. Pojedyncze, ciekawe budynki powstały również na południu stolicy m.in. na terenie Służewa ( o którym wspominałem niedawno). Wybudowano tam kilka domów zaprojektowanych przez Jerzego Mokrzyńskiego oraz Aleksandra Kodelskiego.
Najbardziej charakterystyczny jest ten przy ul. Podbipięty 60, wzniesiony dla dyrektora Banku Rolnego Wojdata. Piętrowy dom z czerwonej cegły o surowej bryle z monumentalną kolumnadą, choć nieco nadgryziony zębem czasu, robi wrażenie i dziś.

Ratings Plugin created by Cheap Web Hosting - Wordpress Plugin made by Hostgator Review and Yahoo! Review.