2010
09.03

Służewiec Przemysłowy (dziś raczej biurowy) był kiedyś usiany bocznicami kolejowymi do różnych zakładów i składów. Dziś wraz z postępującym zanikiem ‚przemysłu’ znikają również bocznice kolejowe. Czasami śladem że istniały, są kawałki torów prowadzące znikąd donikąd.

Rating: 5 stars


related post

  1. Hehe, tory donikąd do niezła alegoria przyszłych losów PKP…

  2. Wyglądają jakby stary tor odłożono na bok 🙂

  3. Nie no, to są tory, które zdjęto w ramach remontu i odłożono na bok. Nikt ich nie zdążył rozebrać. Świadczy o tym brak wypełnienia (kamieni) i tego, że nie sa one wkopane w podłoże a leżą tylko „luzem” na ziemi.

Ratings Plugin created by Cheap Web Hosting - Wordpress Plugin made by Hostgator Review and Yahoo! Review.