2010
09.09

Zapraszam w najbliższą niedzielę na spacer fotograficzny w niewiadome. Dlaczego niewiadome? Ponieważ o tym, gdzie się ostatecznie udamy, zadecyduje otwierając na chybił trafił „Atlas Aglomeracji Warszawskiej”, choć osobiście mam ochotę nA zwiedzenie Radiowa i Boernerowa.

Chętnych na spacer proszę o stawienie się w najbliższą niedzielę o g. 11 na Placu Bankowym pod pomnikiem Starzyńskiego.

Rating: 5 stars

Brak komentarzy

Dodaj własny komentarz

Ratings Plugin created by Cheap Web Hosting - Wordpress Plugin made by Hostgator Review and Yahoo! Review.