2010
12.04

Skoro za oknem, mamy środek zimy, to może i ja pokażę jej trochę w okienku wirtualnym. Zdjęcia ze Starych Kabat, wciąż bardziej wsi niż części miasta.

Zima ze Starych Kabat

Zima ze Starych Kabat

Zima ze Starych Kabat

Zima ze Starych Kabat

Zima ze Starych Kabat

Zima ze Starych Kabat

Zima ze Starych Kabat

Zima ze Starych Kabat

Rating: 5 stars


related post

  1. No, to dopiero „wieś w mieście”. Na następną akcję gietewube także się nadaje 🙂

  2. Marcinie – na następną akcję też będzie wiejsko-miejski wpis. Ale taki bardziej ‚przycupnięty na uboczu’ 🙂

  3. W weekend łaziliśmy pod Żyrardowem i były dokładnie takie same pejzaże 🙂

Ratings Plugin created by Cheap Web Hosting - Wordpress Plugin made by Hostgator Review and Yahoo! Review.