2011
01.01

Ten, kto by myślał, że podwórkowe kapliczki to tylko relikt przeszłości, który można oglądać jedynie na podwórkach studniach starych kamienic Ochoty, Woli, Pragi czy Śródmieścia jest w błędzie.
Kilka lat temu w 2003 na jednym z Ursynowskich podwórek przy ul. Żabińskiego na Natolinie, została wybudowana całkiem nowa, ale tradycyjna w formie. Została wzniesiona z inicjatywy okolicznych mieszkańców w (jak jest to napisane na oficjalnej stronie kapliczki) roku Różańca Świętego, w 25. rocznicę wyboru Polaka Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, z wdzięczności za wszystkie otrzymane łaski.

 Kapliczka MB Natolińskiej

 Kapliczka MB Natolińskiej

 Kapliczka MB Natolińskiej

Ciekawa jest natomiast historia figurki Matki Bożej, która znajduje się w jej wnętrzu.

 Kapliczka MB Natolińskiej

Została ona podarowana parafii Ofiarowania Pańskiego przez prefekta Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego, ks. prałata Wiesława Kądzielę, który z kolei znalazł ją na targu staroci. Pochodzi ona z Bawarii i powstała ok. XIX wieku.

Rating: 3 stars


related post

  1. Ale z daszkiem, to coś nie trafili 😉

  2. omskło im się…
    ps. kesz tam będzie 🙂

  3. Właśnie chciałem się zapytać, czu już okeszowana 😉

  4. @meteor – pojemniczka odpowiedniego nie miałem 🙂

  5. Też mnie zaintrygowało umiejscowienie daszka. Może dobrze, że twórcy tej kapliczki nie projektują budynków mieszkalnych.

  6. Marcin, a skąd wiesz? ja nie byłbym pewny.

Ratings Plugin created by Cheap Web Hosting - Wordpress Plugin made by Hostgator Review and Yahoo! Review.