2011
08.15

Skoro wszyscy dają pocztówki z wakacji :-D, to i ja nie będę gorszy.

We wsi Jeziory, nieopodal drogi prowadzącej ku wsi  Przęsławice, stoi dziwny krzyż wotywny. Dlaczego dziwny ? Ano, zazwyczaj przydrożne krzyże mają formę zwykłego, prostego krzyża łacińskiego, a tymczasem tu mamy do czynienia z krzyżem lotaryńskim.

Zwróćcie również uwagę, na inskrypcję wyrzeźbioną w krzyżu.  Nie jest to pełne i często spotykana formuła „Od powietrza, głodu, ognia i wojny Wybaw nas Panie”, a „Boże zachowaj nas od powietrza”, co może sugerować, ze mógł być wystawiony podczas, którejś z epidemii cholery w XIX wieku, lub w okresie I wojny światowej ?

 

Rating: 5 stars


related post

  1. Liternictwo jak widać jest dziełem osoby z zacięciem artystycznym. Może istotnie I wojna? A niewykluczone, że wczesny okres międzywojenny.

  2. Ja bym stawiała na ataki gazowe podczas pierwszej wojny światowej… BTW żyjesz? Nie ma Cię na blipie od 3 dni!

  3. Lav – jakby był związany z I-ą wojną, to by było do ‚wojny’ albo jakoś tak.
    Od ‚powietrza’ pojawiało się w okresie gdy szalały różnego rodzaju zarazy. Bo owe ‚powietrze’ to ‚morowe powietrze’ – dżuma, tudzież czarna ospa.

  4. To po prostu karawaka, krzyż-amulet chroniacy przed zarazami, zwany u nas krzyżem cholerycznym. Spopularyzował się już w czasach nowożytnych.

Ratings Plugin created by Cheap Web Hosting - Wordpress Plugin made by Hostgator Review and Yahoo! Review.