2012
01.16

Wyszperane w odmętach dysku twardego

Plakietka

W terenie można sobie to obejrzeć na ogrodzeniu budynku Ursynowska 20/22

Rating: 5 stars


related post

Do tej pory 1 komentarz

Dodaj własny komentarz
  1. Można też jeszcze (!)zobaczyć inną wersję tej tabliczki na ogrodzeniu nieistniejącej już żoliborskiej PAST-y.

Ratings Plugin created by Cheap Web Hosting - Wordpress Plugin made by Hostgator Review and Yahoo! Review.