2012
08.01

W latach 1943-1944 Las Kabacki był miejscem schronienia różnych grupy partyzanckich, oraz terenem ćwiczeń oddziałów AK – głównie tajnych podchorążówek. W czasie powstania warszawskiego, między 16 a 20 sierpnia, teren lasu był miejscem gdzie koncentrowały się, skąd atakowały i odbierały broń zrzutową oddziały AK zgrupowania „Grzymały”. W wyniku starć ze stacjonującymi w okolicy (m.in. w Wilanowie i Wolicy ) oddziałami niemieckimi, śmierć poniosło kilkunastu żołnierzy. Jeden z nich został pochowany w prostej mogile, przy jednej z leśnych ścieżek. Po wojnie jego prochy przeniesiono do kwatery na cmentarzu Powązkowskim, a sam grób pozostał jako symboliczne miejsce pamięci. W sezonie spacerowym, codziennie mijają ją setki ludzi, czasem ktoś się zatrzyma.
Jak dla mnie, to miejsce najdostojniej wygląda zima

Rating: 5 stars


related post

  1. Idąc ulica zimą potrafię sobie wyobrazić/przypomnieć jak to miejsce wygląda latem, ale latem wyobrazić sobie dane miejsce zasypane śniegiem – nie 🙂

  2. gdzie dokładnie znajdę ten grób?

Ratings Plugin created by Cheap Web Hosting - Wordpress Plugin made by Hostgator Review and Yahoo! Review.