2013
03.05

Ten uśmiechnięty Franek Bałwanek, stał sobie na jednym z pagórków w Starej Miłośnie

Zwróćcie uwagę na staranność wykonania i twarzową fryzurę 🙂

Rating: 5 stars


related post

  1. Mz, jak na bałwanka, to za mały nos 😉

  2. chłe chłe chłe!

  3. upssssss…. poprawiłem obrazek…

  4. Taki poczciwy bałwanek. 🙂

Ratings Plugin created by Cheap Web Hosting - Wordpress Plugin made by Hostgator Review and Yahoo! Review.