2010
04.09

E-varsaviana

Zasoby cyfrowe zawierające Varsaviana są bardzo rozproszone, niektóre kolekcje są bardziej znane, inne mniej.
Dlatego z myślą o wszystkich, którzy interesują się przeszłością Warszawy – zarówno tą dawniejszą, jak i ciut nowszą,
przygotowałem poniższe zestawienie. Nie gwarantuję, że jest ono kompletne. Jeśli ktoś zna jakiś adres
cyfrowej kolekcji dokumentów o Warszawie proszę o kontakt : rubeus@gazeta.pl

I. Kolekcja w Cyfrowej Bibliotece Narodowej CBN Polona (http://polona.pl)

http://polona.pl/dlibra/collectiondescription2?dirids=28

II. Kolekcja Biblioteki Publicznej m.st Warszawy (Koszykowa ) – m.in. pełne roczniki Stolicy ! Wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania

http://publikacje.koszykowa.pl

III. Cyfrowa Biblioteka Politechnik Warszawskiej

http://bcpw.bg.pw.edu.pl/

– kolekcja Historia Politechniki

http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=8

– kolekcja varsaviana

http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=14

IV. Biblioteka Cyfrowa Instytutów PAN

http://bibliotekacyfrowa.pan.pl/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl

– Dokumenty o Warszawie – dostęp z poziomu indeksu słów kluczowych

http://bibliotekacyfrowa.pan.pl/dlibra/indexsearch?startstr=W&attId=subject&dirids=1

V. biblioteka.warszawa1939.pl

http://www.biblioteka.warszawa1939.pl/

Lista innych Bibliotek Cyfrowych

http://polona.pl/dlibra/oaihosts

Rating: 5 stars

Brak komentarzy

Dodaj własny komentarz

Ratings Plugin created by Cheap Web Hosting - Wordpress Plugin made by Hostgator Review and Yahoo! Review.